Dự án đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho khu dân cư Phước An gồm: san nền, giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè; hệ thống cấp điện chiếu sáng; hệ thống cấp nước.