Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố chợ Cây Sanh, xã Tam Dân với diện tích 4,3 ha.

Xây dựng Chợ Cây Sanh với quy mô chợ cấp 2, với 200 điểm kinh doanh, diện tích Quy hoạch xây dựng chợ 5.970 m2 thuộc khu phố chợ.