QNIC ủng hộ Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai

Ngày 07/12/2023, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai (QPT), QNIC đã trực tiếp trao tặng QPT với số tiền là 130.479.666VND. QNIC tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai với mong muốn góp phần tương trợ, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Nguồn kinh phí này nhằm đóng góp để giúp các địa phương và người dân nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai; thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí, phòng chống thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường sống toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *