Kinh tế Quảng Nam trở lại mức tăng trưởng dương

Chiều 28/6, Cục Thống kê Quảng Nam tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Chủ trì buổi họp báo, ông Lê Nho Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2024 đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý I, đạt mức tăng trưởng dương ở quý II; góp phần làm cho bức tranh kinh tế của Quảng Nam trong nửa đầu năm 2024 khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm tính đến ngày 18/6/2024 đạt hơn 10,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 18/6/2024 đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong mức tăng trưởng chung 6 tháng đầu năm 2024 của toàn nền kinh tế, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,7%, đóng góp 1,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 4,4%, đóng góp 1,46 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 3,0%, làm giảm 0,65 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 59 nghìn tỷ đồng, mở rộng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực dịch vụ (mở rộng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng), tiếp đến là khu vực công nghiệp – xây dựng (gần 1,3 nghìn tỷ đồng), khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản (440 tỷ đồng). Riêng thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm thu hẹp 26 tỷ đồng.

Về cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,4%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 29,8%; khu vực dịch vụ chiếm 35,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,6% (tương ứng 6 tháng đầu năm 2023: 16,6%; 29,4%; 34,1%; 19,9%).

Với mức tăng trưởng nêu trên, tỉnh Quảng Nam đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Theo QNO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *