Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam

Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mục tiêu đến năm 2050 trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá

Theo đó với quan điểm phát triển, quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cả nước.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng của nền kinh tế, tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị của toàn cầu.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt trên 8%/năm.

Đầu tư Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Sáp nhập Núi Thành với Tam Kỳ phát triển thành đô thị loại I

Theo quyết định, về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản phẩm cơ khí, điện, điện tử. Hình thành trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ gắn với dịch vụ hậu cần, logistic cảng biển, sân bay, đường sắt.

Đầu tư, phát triển theo mô hình cấu trúc không gian “hai vùng, hai cụm động lực, ba hành lang phát triển”.

Vùng Đông gồm các địa phương ven biển là vùng động lực với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Tam Kỳ là đô thị trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục, đào tạo, Hội An là đô thị sinh thái – văn hóa – du lịch, Điện Bàn là đô thị phát triển công nghiệp, khoa học.

Có hai cụm động lực gồm cụm Điện Bàn – Hội An – Đại Lộc là cực tăng trưởng phía Bắc, kết nối với các không gian kinh tế của Đà Nẵng, hình thành chuỗi đô thị ven sông, ven biển thông qua các tuyến đường bộ và hệ thống sông.

Cụm Tam Kỳ – Núi Thành – Phú Ninh kết nối các không gian kinh tế của 3 đơn vị hành chính này thành khu vực phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ logistic cảng biển, hàng không, thương mại, du lịch biển. Trong đó sáp nhập huyện Núi Thành với thành phố Tam Kỳ để phát triển thành đô thị loại I.

Theo tuoitre.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *